βιομάζα ενέργεια από βιομάζα βιομάζα 100 kW
Καλωσήρθατε στην Buildeco

Βιομάζα - Παραγωγή Ενέργειας

Υπηρεσίες αδειοδότησης & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένες λύσεις για την κατασκευή και λειτουργία μονάδων βιομάζας

  Εάν σας ενδιαφέρουν οι Μικρές Ανεμογεννήτριες, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:


Είναι σημαντικό να κατατεθεί αίτηση σε μικρό χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση του νόμου, διότι όλος ο κλάδος αναμένει το άνοιγμα του συστήματος με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης κάτι που θα δημιουργήσει τεράστιες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, αυτό αναμένεται να συμβεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2018. Εμείς στη Buildeco μπορούμε να υλοποιήσουμε όλη την προεργασία για εσάς έγκαιρα, ώστε να μή βρεθείτε απροετοίμαστοι. 

Άδεια - Παραγωγή Ενέργειας από Βιομάζα


Βιομάζα - Άδεια

Η buildeco σας παρέχει βιώσιμες λύσεις για να παράγετε ενέργεια από βιομάζα. Προσγέρουμε υπηρεσίες αδειοδότησης, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άδεια λειτουργίας, άδεια εγκατάστασης, πιστοποιήσεις ISO. Αναλαμβάνουμε και τους φακέλους για επιδοτήσεις καθώς και εύρεση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την επένδυσή σας. Η Buildeco αναλαμβάνει την πλήρη αδειοδότηση και κατασκευή της επένδυσής σας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προσφορά έκδοσης άδειας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα & Βιοαέριο ή Λάδι

Για την αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα απαιτούνται τα εξής:
1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βιομάζας κατηγορίας Α 2. Αίτηση Προσφοράς Σύνδεσης 3. Τοπογραφικά Διαγράμματα (2) 4. Διάγραμμα Κάλυψης 5. Μονογραμμικό Ηλεκτρολογικό Σχέδιο 6. Τεχνική Περιγραφή 7. Πιστοποιητικό κατά IEC 6100047 8. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Καλέστε μας για να κλείσετε ραντεβού σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Αδειοδότηση Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα από το Α έως το Ω

1. Εύρεση Οικοπέδου 2. Χαρτιά και διαδικασία ενοικίασης (με προσύμφωνο μίσθωσης) 3. Τοπογραφικά Διαγράμματα 4. Αίτηση ΔΕΔΔΗΕ 5. Έκδοση Ε.Π.Ο. 6. Δασαρχείο, Πολεοδομία, Αρχαιολογία 7. Έκδοση Οικοδομικής Άδειας - Σχέδια Εφαρμογής 8. Τελική Σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ 9. Τεχνοοικονομική Μελέτη Διαθέσιμου στην Αγορά Εξοπλισμού
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 220 69 27

Ενέργεια από Βιομάζα

1. Τί είναι η Βιομάζα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1450/2013 "βιομάζα" είναι οιοδήποτε από τα ακόλουθα: A) προϊόντα που αποτελούνται από οιαδήποτε φυτική ύλη, προερχόμενη από τη γεωργία ή τη δασοκομία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο προκειμένου να ανακτηθεί το ενεργειακό της περιεχόμενο, B) τα εξής απόβλητα:

2. Πώς Αεριοποιείται η Βιομάζα – Διεργασία

Αεριοποίηση είναι η ελεγχόμενη μερική οξείδωση των υδρογονανθράκων, παρουσία οξυγόνου σε συγκέντρωση μικρότερη της στοιχειομετρικής (30-50%). Η αντίδραση είναι εξώθερμη και αυτοσυντηρούμενη μετά την ανάφλεξη. Ο αεριοποιητής διαφέρει από τα συστήματα καύσης στο ότι το ποσό του οξυγόνου ή του αέρα που είναι διαθέσιμο είναι σημαντικά περιορισμένο έτσι ώστε ένα μικρό μέρος του καυσίμου να καίγεται πλήρως. Αυτή η μερική οξείδωση παρέχει την απαραίτητη θερμότητα για τη διατήρηση της υψηλής θερμοκρασίας. Αντί της καύσης, στην αεριοποίηση συμβαίνουν κυρίως χημικές αντιδράσεις διάσπασης παράγοντας αέριο σύνθεσης. Γενικά η αεριοποίηση εμφανίζει μεγαλύτερη απόδοση από τις συμβατικές μονάδες καύσης, εκλύοντας παράλληλα αισθητά λιγότερους αέριους ρυπαντές (NOx, SOx). Σε ορισμένες περιπτώσεις η έκλυση αερίων ρυπαντών μπορεί είναι και μηδενική. Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα προς παραγωγή ενέργειας.

3. Οφέλη Υλοποίησης Έργων Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα

Τα οφέλη από την υλοποίηση του έργου/δραστηριότητας, περιλαμβανόμενων των επιδράσεων στην τοπική και εθνική οικονομία. Πρωταρχικός σκοπός του έργου είναι η παραγωγή καθαρής ενέργειας. Επιπροσθέτως είναι η διαχείριση της παραγόμενης από αγροτικές δραστηριότητες βιομάζας με τρόπο περιβαλλοντικά κατάλληλο και οικονομικά βιώσιμο. Η επεξεργασία θα πραγματοποιείται με την τεχνική της αεριοποίησης η οποία μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση χώρου και ενέργειας. Ειδικότερα οι κύριοι στόχοι της επένδυσης είναι:
3.1. Αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη από τη Βιομάζα
Με την πραγματοποίηση των έργων της Buildeco, θα ενισχυθούν διάφοροι δείκτες, θετικά. Θα δημιουργηθεί ανάπτυξη στην περιοχή πέριξ της μονάδας. Αρχικά, η μονάδα θα χρειαστεί προσωπικό το οποίο θα συμβάλλει στην μείωση της καλπάζουσας, ανεργίας. Επί πλέον θα δημιουργήσει πρόσθετα οφέλη σε μέρος των αγροτών, που παράγουν τη βιομάζα, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να αποκομίσουν και κάποιο όφελος από αυτό το απόβλητο, που δεν θα τους επιβαρύνει πλέον. Θα δημιουργηθεί νέο πεδίο αγροτικών καλλιεργειών με εγγυημένη αγορά. Οι ενεργειακές καλλιέργειες θα μπορούν να προσφέρουν νέες προοπτικές στην τοπική οικονομία. Το έργο βιομάζας προσφέρει μείωση των εκλυόμενων αερίων του θερμοκηπίου στην Ελλάδα και καθαρή ενέργεια στο μείγμα του δικτύου. Τέλος όπως προαναφέρθηκε, θα διαχειρίζεται σωστά η βιομάζα που παράγουν οι αγρότες καθώς και βιοτεχνίες ξυλείας.
3.2. Οφέλη στην Καταπολέμηση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου με τη Βιομάζα
Mε τη λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα 1 MWe μειώνονται οι εκπομπές CO2 κατά 3.056 tn / έτος. Αυτό είναι τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος.
3.3. Οφέλη στη Διαχείριση Φυτικών Αποβλήτων (Βιομάζα)
Οι μονάδες που χρησιμοποιούν βιομάζα αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στη σημερινή κατάσταση διαχείρισης βιομάζας που γίνεται είτε σε μη αδειοδοτημένους χώρους είτε σε ΧΥΤΑ. Οι μονάδες μπορούν να απορροφήσουν σημαντικά φορτία βιομάζας από διάφορες περιοχές της θέσης εγκατάστασης ή και των πέριξ νομών.
3.4. Πώς οφελεί η Βιομάζα τους Ενεργειακούς Στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παράλληλα θα βοηθήσει την Ελλάδα να πετύχει τους στόχους της (Στόχους της ΕΕ) σε σχέση με το μείγμα καθαρής ενέργειας και μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
3.5. Οφέλη στην Εκπομπή Αερίων Ρύπων όταν Χρησιμοποιείται Βιομάζα
Ταυτόχρονα, θα μειώσει τις εκπομπές επικίνδυνων αερίων που δημιουργούνται κατά την παραγωγή ενέργειας από άλλους πιο ρυπογόνους και μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους.
3.6. Τοπικά Κοινωνικοοικονομικά Οφέλη από τη Βιομάζα
Τοπικά θα ανακινήσει την οικονομία της περιοχής, αφού θα προσφέρει πολλές άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αγορά για μια ύλη η οποία μέχρι τώρα διαχειριζόταν ως απόβλητο και τέλος ευκαιρίες στην τοπική οικονομία για ενεργειακές καλλιέργειες, μονάδες υποστήριξης εργοστασίων κ.α.

4. Σημαντικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Βιομάζα

Η σημαντικότερη περιβαλλοντική επίπτωση από ένα τέτοιο έργο είναι θετική και είναι η εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ο περιορισμός του φαινομένου του θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα η εξοικονόμηση σε φυσικούς πόρους ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 1.100.000 λίτρων ντίζελ/έτος. Ένα έργο 1 MWe ταυτόχρονα συνεισφέρει στον περιορισμό, κατά 3.056.000 kg, της έκλυσης CO2 στην ατμόσφαιρα ετησίως. Σαν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορεί να αναφερθεί η τοπική αλλά ιδιαιτέρως χαμηλή ηχορύπανση, που όμως δεν επηρεάζει λόγω της μεγάλης απόστασης από αυτούς που διασφαλίζει η Buildeco, καθώς και η τοπική έκλυση αερίων ρύπων, κυρίως CO2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες θεωρούνται περιβαλλοντικά είτε μη οχλούσες, είτε χαμηλής όχλησης σύμφωνα με το ΦΕΚ 1048/Β/4-4-12 Α/Α.

5. Συνοπτικά Οφέλη από τη Βιομάζα και τη Χρήση της

Για τα σχεδιαζόμενα και τα αδειοδοτημένα έργα της Buildeco υπολογίζεται: Τα έργο λοιπόν θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής ποικιλοτρόπως, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ υπολογίζεται ότι συνολικά θα δημιουργήσουν πάνω από 200 έμμεσες κι άμεσες θέσεις εργασίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:
+30 210 220 69 27

 

Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.


 

Οι πελάτες της Buildeco

Δείτε κάποιους από τους πελάτες μας:

βιομάζα βιομάζα ενέργεια βιομάζα 100 kW βιοαέριο παραγωγή ενέργειας από βιομάζα ενέργεια από βιομάζα κατασκευή βιομάζας biomass αεριοποίηση

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περαιτέρω ενημέρωση