Ενεργειακές Κοινότητες Ενεργειακοί Συνεταιρισμοί Ενεργειακή Κοινότητα Ενεργειακή Κοινοτήτων
Καλωσήρθατε στην Buildeco

Ενεργειακές Κοινότητες

Υπηρεσίες αδειοδότησης & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων
Ενεργειακές Κοινότητες - Ολοκληρωμένες λύσεις για την δημιουργία εγκατάσταση και λειτουργία

Ενεργειακές Κοινότητες


Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα καινοτόμο, για την Ελλάδα, σύστημα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.).

Ενεργειακές Κοινότητες - Σκοπός

Οι Ενεργειακές Κοινότητες έχουν στόχο, μέσα από συνέργειες, να αυξηθεί η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διαχυθεί σε περισσότερους η δυνατότητα να παράγουν, να χρησιμοποιούν και να πωλούν ηλεκτρικό ρεύμα από Α.Π.Ε..

Ενεργειακές Κοινότητες – Τρόποι Εκμετάλλευσης Ενέργειας

Στις ενεργειακές κοινότητες υπάρχουν, η δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας που δίνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και εργαλεία που υπάρχουν όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός virtual net metering).
Μία Ενεργειακή κοινότητα, θα μπορεί να παράγει, να πωλεί ή να καταναλώνει την ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγει.

Ενεργειακές Κοινότητες – Δραστηριότητες και Έργα

Έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν στις Ενεργειακές Κοινότητες είναι:

 • Αιολικά πάρκα
 • Μικρά αιολικά πάρκα
 • Φωτοβολταϊκά Πάρκα
 • Μονάδες βιομάζας
 • Μονάδες βιοαερίου
 • Σταθμοί και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
 • Ηλεκτρικά αυτοκίνητα προς ενοικίαση ή χρήση
 • Εταιρίες προμήθειας ρεύματος
 • Συστήματα και υποδομές τηλεθέρμανσης
 • Μονάδες αφαλάτωσης
 • Συνδυασμός ή Συνδυασμοί των παραπάνω
 •  

  ενεργειακες κοινοτητες

   

  Ενεργειακές Κοινότητες - Δικαίωμα συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής στις ενεργειακές κοινότητες έχουν:

 • Φυσικά πρόσωπα,
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου – Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, κλπ.),
 • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου – Ν.Π.Ι.Δ. (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, κλπ.),
 • Ο.Τ.Α. 1ου βαθμού – Δήμοι
 • Ο.Τ.Α. 2ου βαθμού – Περιφέρειες

 • Ενεργειακές Κοινότητες – Όροι για τη Σύσταση

  Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη όταν η ενεργειακή κοινότητα απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα ή/και ΝΠΔΔ ή/και ΝΠΙΔ.
  Τρία μέλη, όταν υπάρχουν μόνον ή τουλάχιστον δύο ΟΤΑ 1ου ή 2ου βαθμού (δύο για μικρά νησιά).
  Τα μέλη θα πρέπει κατά 51% να έχουν σχέση με τον τόπο εγκατάστασης της έδρας της Ενεργειακής Κοινότητας.
  Η μέγιστη συνετεριστική μερίδα ορίζεται σε 20% του κεφαλαίου που μπορεί να αποκτήσει το κάθε μέλος, εκτός από τους ΟΤΑ οι οποίοι μπορούνα να κατέχουν έως 40%.

   

   


  Καλέστε μας για Ραντεβού σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

  Ενεργειακές Κοινότητες 2

   


  Ενεργειακές Κοινότητες – Λήψη Αποφάσεων

  Τα μέλη των ενεργειακών κοινοτήτων ανεξαρτήτως ποσοστό κτήσης έχουν από μία ψήφο.

  Ενεργειακές Κοινότητες στην Αττική

  Λόγω των χωρικών περιορισμών που υπάρχουν στην Αττική, επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ των ενεργειακών κοινοτήτων και σε γειτονικές περιφερειακές ενότητες (σε σχέση με την έδρα της).

   


     Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

  210 220 69 27

  Ενεργειακές Κοινότητες - Χρηματοδότηση

 • Τα μέτρα στήριξης των Ενεργειακών Κοινοτήτων περιλαμβάνουν:
 • Σταθερούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για πέντε έτη, εκτός από τα μικρά
 • Σταθερούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος για δέκα έτη
 • Συμμετοχή σε προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου
 • Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Όλα τα κίνητρα των ΑΠΕ
 • Χρηματοδοτήσεις ΣΗΘΥΑ
 • Ενεργειακές Κοινότητες – Κίνητρα

 • Προτεραιότητα στην αδειοδότηση
 • Χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering)
 • Απαλλαγή από το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής
 • Μειωμένα ποσά εγγυητικών επιστολών για εγγραφή στο μητρώο συμμετεχόντων
 • Προνομιακή συμμετοχής ή εξαίρεση από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών
 • Απαλλαγή από το ειδικό τέλος 1,7% όταν συμμετέχει ΟΤΑ
 • Το ελάχιστο κεφάλαιο για χορήγηση άδειας προμήθειας θα είναι 60.000 ευρώ
 • Ειδικοί ευνοϊκοί όροι στην περίπτωση τηλεθέρμανσης ή διαχείρισης υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων από την Ενεργειακή Κοινότητα
 • Ενεργειακές Κοινότητες - Δυνατότητες

  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα (το ενεργειακό τους κόστος), αλλά και απλοί ιδιώτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν δραστικά το κόστος του ρεύματος τους καθώς και τους λογαριασμούς της θέρμανσης. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα για επί πλέον κέρδος από την πώληση του παραγόμενου ρεύματος. Δήμοι και  Περιφέρειες μπορούν να χαράξουν τοπική ενεργειακή πολιτική, ώστε να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια, να ενισχύσουν την ηλεκτροκίνηση, να μειώσουν τα δημοτικά τέλη αλλά θα έχουν και μία πληθώρα άλλων δυνατότητων. Οι Ενεργειακές Κοινότητες μπορούν να έχουν είτε κερδοσκοπικό είτε μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Οι Ενεργειακές Κοινότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν διανέμουν τα κέρδη στα μέλη τους, αλλά τα αξιοποιούν στην ανάπτυξη νέων έργων που θα εγκρίνει η γενική συνέλευση της κοινότητας με τη χρηματοδότηση τους.

   

   


  Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω τηλέφωνο:

  +30 210 220 69 27

   

  Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

  Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.

  Βιομάζα  Τηγανέλαια  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  Ανεμογεννήτριες  Αδειοδότηση Επιχειρήσεων 

   

  Οι πελάτες της Buildeco

  Δείτε κάποιους από τους πελάτες μας:

  βιομάζα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων άδεια λειτουργίας άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτριες υδροηλεκτρικά pv biomass ενεργειακές κοινότητες

  Επικοινωνία

  Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περαιτέρω ενημέρωση