Φωτοβολταϊκά Πάρκα 500 kW Επένδυση Φωτοβολταϊκά 500 kW Φωτοβολταϊκά
Καλωσήλθατε στην Buildeco

Φωτοβολταικά Πάρκα 500 kW | 2019

Υπηρεσίες αδειοδότησης & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένες λύσεις! Χωράφι, Αδειοδότηση, Εξοπλισμός, Κατασκευή
Διαθέτουμε χωράφια σε όλη την Ελλάδα
-> ΝΕΑ: Η πλέον συμφέρουσα περίοδος για κατασκευή πάρκου είναι τώρα!

Επικοινωνήστε Τώρα!

  Εάν σας ενδιαφέρουν Φωτοβολταϊκά Πάρκα, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Είναι σημαντικό να κατατεθεί αίτηση άμεσα, διότι όλος ο κλάδος καταθέτει αιτήσεις για πάρκα κάτι που δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις. Εμείς στη Buildeco μπορούμε να υλοποιήσουμε όλη την προεργασία για εσάς έγκαιρα, ώστε να υλοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν. Ωράριο Τηλεφωνικής Επικοινωνίας:
08:00 - 15:00
17:00 - 21:00  

Νέος Νόμος για Φωτοβολταϊκά 2019

Σημείωση: Η Buildeco αναλαμβάνει με συνέπεια την εύρεση χωραφιού, τη μελέτη, την αδειοδότηση, την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού για Φωτοβολταϊκά Πάρκα έως 500 kW.

Με το νέο Νόμο καθορίζονται, οι νέες ταρίφες (FiT) για Φωτοβολταϊκά πάρκα έως 500 kW. Δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή σε διαγωνισμό. Για το 2019 η ταρίφα είναι 0,066 λεπτά ενώ θα φτάνει έως 0,075 για αγροτικά φοτοβολταϊκά με την έναρξη ισχύος του νέου Νόμου.

 1. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
 2. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
 3. Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) kW απαιτείται η έκδοση ΕΠΟ.
 4. Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πεντακοσίων (500) kW απαλλάσονται από ΕΠΟ με υποβολή φακέλου απαλλαγής από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας.
 5. Για τους σταθμούς της προηγούμενης περίπτωσης, που εγκαθίστανται σε γήπεδο που βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000, ή σε παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από 100 μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων με φωτοβολταϊκό σταθμό που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και η συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) kW, απαιτείται ΕΠΟ.
 6. Οι σταθμοί, που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, απαλλάσσονται από την υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής.
 7. Για την εγκατάσταση των σταθμών απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 8. Για τις δομικές κατασκευές που υπερβαίνουν τα 2,5 μέτρα απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.
 1. Η εγκατάσταση σταθμών επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
 2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών, σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923 ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των πεντακοσίων (500) kW.
 3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ΕΧΠΣΑΑ – ΑΠΕ, η εγκατάσταση σταθμών αποκλείεται εντός των παρακάτω περιοχών:
  • α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν.3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν.3028/2002.
  • β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν.1650/1986.
  • γ. Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
  • δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β.
 4. Οι αποστάσεις χωροθέτησης των σταθμών από τις περιοχές αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ΕΧΠΣΑΑ- ΑΠΕ με εξαίρεση τις ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από την ασύμβατη χρήση των 5 πρώτων γραμμών του πίνακα Δ. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες, οι οποίες μειώνονται κατά 50%.
Η εύρεση αγροτεμαχίου αποτελλεί τον ακρογωνιαίο λίθο της όλης διαδικασίας. Λόγω των διάφορων περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την νομοθεσία αλλά και την υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, η εύρεση των χωραφιών είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ τα κατάλληλα για αυτή την δραστηριότητα χωράφια σπανίζουν.
Εμείς στην Buildeco με μία τεράστια εμπειρία στο αντικείμενο, διαθέτουμε κατάλληλα χωράφια σε όλη την Ελλάδα όπου η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Με τεχνική επάρκεια εκτελούμε όλους τους βασικούς ελέγχους που αποτελούν προϋπόθεση για την "αρτιότητα" του χωραφιού, ενώ σχεδόν εκμηδενίζουμε την πιθανότητα ακαταλληλότητας των αγροτεμαχίων που σας προσφέρουμε.
Επικοινωνήστε άμεσα για να σας προτείνουμε κάποιο χωράφι στην περιοχή που σας ενδιαφέρει.

Ωράριο Τηλεφωνικής Επικοινωνίας:
08:00 - 15:00
17:00 - 21:00  


Νέο Πλαίσιο Φωτοβολταϊκών 2019

Η καλύτερη στιγμή για επένδυση σε Φωτοβολταϊκά είναι τώρα.

Με το νέο νόμο (4602/19) καθορίζεται το νέο πλαίσιο στήριξης των Φωτοβολταϊκών. Εν συντομία, πάρκα έως 500kW δεν πηγαίνουν σε διαγωνισμό αλλά συνδέονται με σταθερή Ταρίφα. Πλέον τα έργα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο οι τιμές (Ταρίφες ή FiT) ανά κατηγορία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ταρίφες Φωτοβολταϊκών Πάρκων 500 kW

Πως θα αποκτήσω ένα Πάρκο;


Εύρεση Κατάλληλου Αγροτεμαχίου

Μία σειρά από άστοχους Νόμους και διατάγματα καθώς και ένα πεπαλαιωμένο ηλεκτρικό δίκτυο έχουν οδηγήσει την αγορά σε τεράστιες δυσκολίες όσων αφορά την εύρεση κατάλληλων για αδειοδότηση και εγκατάσταση Φ/Β. Τα αγροτεμάχια πλέον που μπορούν να φέρουν φωτοβολταϊκά πάρκα είναι σπάνια. Η εξεύρεση τους απαιτεί ειδική εμπειρία, μελέτη, υπομονή και μεγάλη επιμονή.
Άδειες Φωτοβολταϊκών Πάρκων 500 kW

Αδειοδότηση

Η αδειοδότηση, όπως γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε, είναι μια επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία. Απαιτούνται δε πάνω από δέκα δημόσιες υπηρεσίες καθώς και συντονισμός τους. Στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, περιλαμβάνονται οι μελέτες, τα σχέδια, τα έγγραφα, τα τεχνικά στοιχεία, οι εκθέσεις καθώς και η σύνταξη των απαραίτητων φακέλων και αιτήσεων. Χάρη στην πολυετή εμπειρία μας, η αδειοδότηση πραγματοποιείται σε βέλτιστους χρόνους και χωρίς απρόοπτα.

Σχεδιασμός του Έργου

Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωστός σχεδιασμός των έργων πριν την κατασκευή. Έμφαση πρέπει να δίνεται, πέραν της επιλογής αξιόλογου βασικού εξοπλισμού, και στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (πίνακες, καλώδια κλπ.) αλλά πρωτίστως στη διαστασιολόγησή τους.
"Με τη βέλτιστη διαστασιολόγηση μπορούμε να πετύχουμε έως και 10% αύξηση παραγωγής"
Η ομάδα μας που αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς, δημιουργεί πάρκα τα οποία να μην έχουν προβλήματα στη λειτουργία τους.

Κατασκευή

Η κατασκευή των πάρκων, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα στην επένδυση. Η ποιοτική κατασκευή ενός έργου μπορεί να συμβάλει στην αδιάλειπτη και χωρίς προβλήματα (βλάβες κλπ.) μετέπειτα λειτουργία του έργου. Η Buildeco & οι Συνεργάτες της, μετά από πολυετή εμπειρία στην κατασκευή, έχοντας πραγματοποιήσει (Αδειοδοτήσει, Μελετήσει, Κατασκευάσει) πάνω από 50 MW έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προσφέρουμε πάνω απ' όλα τα ποιοτικότερα αλλά και τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα ανάπτυξης πάρκων, με το κλειδί στο χέρι, στις πιό ανταγωνιστηκές τιμές της αγοράς.

Τι προσφέρουμε στην Buildeco;

Συνεπείς στην παράδοσή μας, προσφέρουμε πακέτα ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας. Ειδικότερα, ενστερνιζόμενοι τις ανάγκες σας, οι υπηρεσίες μας είναι από το Α έως το Ω έτσι ώστε ο πελάτης να μην χρειάζεται να ασχοληθεί καθόλου. Η ομάδα μας προσφέρει τα παρακάτω:
 • Έχοντας γυρίσει όλη την Ελλάδα βρίσκουμε κατάλληλα αγροτεμάχια που πληρούν τις προδιαγραφές για εγκατάσταση πάρκων, επιλέγοντάς τα ανάμεσα σε χιλιάδες.
 • Αναλαμβάνουμε ολόκληρη την αδειοδότηση για λογαριασμό σας, μελέτες, διακίνηση φακέλων σε υπηρεσίες κλπ.
 • Υλοποιούμε τον βέλτιστο σχεδιασμό του έργου σας έτσι ώστε να αποδίδει στο μέγιστο βαθμό ενώ ταυτόχρονα να είναι και τεχνικά άρτιο.
 • Πραγματοποιούμε την κατασκευή του πάρκου σας στην οποία περιλαμβάνονται τα πάντα έτσι ώστε να σας παραδώσουμε το έργο με το κλειδί στο χέρι.

Γιατί να μας επιλέξετε;

Επιλέγοντάς μας, ξενοιάζετε, αφού αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας την οποιαδήποτε λεπτομέρεια έχει σχέση με το φωτοβολταϊκό πάρκο που σκοπεύετε να υλοποιήσετε. Αναγνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και τον σεβόμαστε.
Έχουμε να σας προτείνουμε μια πληθώρα από αγροτεμάχια τα οποία εδώ και μήνες διαρκώς ψάχνουμε και ανανεώνουμε, σε ολόκληρη την Ελλάδα. (Εξυπηρετούμε βάση προτεραιότητας)
"Σε περίπτωση που εξαντληθούν τα αγροτεμάχια στην περιοχή ενδιαφέροντός σας, σας βρίσκουμε κατά παραγγελία άλλο"
Η ομάδα μας αποτελείται από Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους, καθώς και Δικηγόρο και Μεσίτη, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις μεγάλες απαιτήσεις αλλά και προκλήσεις των πάρκων και στην άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών.

Ποιά είναι η διαδικασία;

Αφού ο πελάτης επιλέξει ένα από τα παρακάτω πακέτα υπηρεσιών, υπογράφεται η σύμβαση, και στη συνέχεια προχωράμε σε συμβολή του πελάτη με τον οικοπεδούχο, αδειοδότηση, σχεδιασμό (Μελέτη εφαρμογής) και μόλις λάβουμε την άδεια, κατασκευή.
*Η επιλογή των αγροτεμαχίων ή εύρεσή τους πραγματοποιείται μετά την υπογραφή της σύμβασης.


Πακέτα Υπηρεσιών

Φωτοβολταικό Κατασκευή

Πακέτο 1ο: Εύρεση Αγροτεμαχίου, Αδειοδότηση και Κατασκευή

Απευθύνεται σε πελάτες που δεν έχουν δικό τους αγροτεμάχιο και θέλουν μία ολοκληρωμένη υπηρεσία, χωρίς χάσιμο χρόνου.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο Τιμές

Πακέτο 2ο: Αδειοδότηση και Κατασκευή

 

 

Εάν έχετε το δικό σας χωράφι, το οποίο να είναι κατάλληλο, εμείς αναλαμβάνουμε την αδειοδότησή του και κατασκευή του πάρκου.

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Πακέτο 3ο: Εύρεση Αγροτεμαχίου & Αδειοδότηση

 

Απευθύνεται σε πελάτες που δεν έχουν δικό τους αγροτεμάχιο και δεν έχουν αποασίσει πως θα κατασκευάσουν το έργο.

Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Πακέτο 4ο: Μόνο Αδειοδότηση

 

 

Εάν έχετε το δικό σας χωράφι, το οποίο να είναι κατάλληλο, εμείς αναλαμβάνουμε την αδειοδότησή του. (Έκπτωση 10%)

Ενεργειακές Κοινότητες


Η Buildeco με συνέπεια αναλαμβάνει την ίδρυση και αδειοδότηση της ενεργειακής κοινότητας καθώς και αδειοδότηση και κατασκευή των μονάδων της για εσάς και τους συνεργάτες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Επικοινωνία

Καλέστε μας τώρα για μία προσφορά
 

Ωράριο Τηλεφωνικής Επικοινωνίας:
08:00 - 15:00
17:00 - 21:00  


Συμβουλή Buildeco:
Είναι σημαντικό να κατατεθεί αίτηση άμεσα, διότι όλος ο κλάδος καταθέτει αιτήσεις για πάρκα κάτι που δημιουργεί τεράστιες καθυστερήσεις. Εμείς στη Buildeco μπορούμε να υλοποιήσουμε όλη την προεργασία για εσάς έγκαιρα, ώστε να υλοποιήσετε το συντομότερο δυνατόν.
 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κινητό: +30 6945674847 (08:00-15:00 και 17:00-21:00)
Σταθερό: +30 2106203422 (08:00-15:00 και 17:00-21:00)
Email: info@buildeco.eu
Ιστότοπος: https://www.buildeco.gr/φωτοβολταικα-παρκα.html

 

Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.

Βιορευστά  Ενεργειακές Κοινότητες 

 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περαιτέρω ενημέρωση

Οι πελάτες της Buildeco

Δείτε κάποιους από τους πελάτες μας:

ανεμογεννήτριες ανεμογεννήτριες 50 kW ανεμογεννήτριες τιμές ανεμογεννήτριες κόστος ανεμογεννήτριες ανεμογεννήτριες κοστοσ ανεμογεννήτρια άδειες ανεμογεννητριών ανεμογεννήτριες πληροφορίες
Copyright © 2019 Buildeco