Αδειοδότηση

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδειοδότησης επιχειρήσεων από το Α έως το Ω. Πιό συγκεκριμένα, άδεια λειτουργίας, άδεια εγκαταστασης, οικοδομική άδεια, άδεια έργου, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική άδεια, ΑΕΠΟ, διαχείριση απορριμμάτων κλπ.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Λόγω της υψηλής εξειδίκευσης της buildeco στην ενέργεια προσφέρουμε άμεση υλοποίηση οιασδήποτε επενδυτικής δράσης σας. Αδειοδοτούμε και υλοποιούμε τα πάντα σε σχέση με τη βιομάζα, τις ανεμογεννήτριες και τις λοιπές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τεχνοοικονομικές Λύσεις

Τεχνοοικονομική τεκμηρίωση & πρόβλεψη για υπάρχουσες & δυνητικές επενδύσεις καθώς και μεθοδολογίες εξοικονόμησης.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Προσφέρουμε υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντική αδειοδότηση (ΑΕΠΟ, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κλπ.) πιστοποιήσεις ISO 14000, EPD, CE, διαχείριση απορριμμάτων, λοιπές υπηρεσίες, μελέτες για το περιβάλλον.

Υπηρεσίες της Buildeco

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι παρακάτω:Ανανεώσημες Πηγές Ενέργειας

 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση ΑΠΕ
 • Βιομάζα
 • Φωτοβολταϊκά
 • Ανεμογεννήτριες
 • Βιοαέριο
 • Βιοντίζελ
 • Υδροηλεκτρικά

Τεχνοοικονομικά

 • Τεχνοοικονομική Ανάλυση
 • Μελέτη Αγοράς Στόχου
 • Risk Assessment – Risk Management
Μελέτη εξοικονόμησης Ενέργειας (EPC) σε:
 • Βιομηχανίες
 • Χώροι Γραφείων
 • Κατοικίες
 • Συμπαραγωγή (CHP)

Πρός Επιχειρήσεις

 • Οικοδομικές Άδειες
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΙΑ)
 • Μελέτη Φωτισμού (Φωτοτεχνική)
 • Βιοκλιματική Μελέτη
 • Μελέτη – Εγκατάσταση Κεντρικών Κλιματιστικών Συστημάτων Κτηρίων (EPC)
 • Smart City Projects (Εκσυγχρονισμός Αστικών Υποδομών)
 • Κατασκευές Κτηρίων

Ειδικές Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες

 • Ανθρακικό Αποτύπωμα (Carbon Footprint)
 • Μελέτη κύκλου Ζωής (LCA)
 • Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)
 • Έκδοση πιστοποιητικού CE
 • Environmental Management Plans
 • Εκπαίδευση pροσωπικού
 • Μελέτη Διαχείρισης Απορριμμάτων
 

Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.


 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περεταίρω ενημέρωση
Copyright © 2015 Buildeco